Personaledag d. 2. april 2016
Personaledag d. 2. april 2016
Vi er optaget af Natur, udeliv og science aktiviteter
Vi er optaget af Natur, udeliv og science aktiviteter
Vi er optaget af Natur, udeliv og science aktiviteter
Vi er optaget af Natur, udeliv og science aktiviteter
Vi er optaget af Natur, udeliv og science aktiviteter
Børnehuset Spurvehuset

Natur, bevægelse og sociale kompetencer

I Spurvehuset vægter vi, at bruge natur, kulturelle og bevægelsesaktiviteter til, at understøtte barnets sproglige, alsidige og sociale udvikling.

Vi arbejder dagligt med en tydelig organisering, der tilgodeser en vekselvirkning mellem tilrettelagte pædagogiske læringsforløb og børnenes egen leg.

Spurvehuset åbnede 18. januar 1993 og er normeret til 36 vuggestuebørn, en ressourcegruppe med 5 børn og 58 børnehavebørn.

Her bor vi
Ventelisterundvisninger
I Spurvehuset prioriterer vi, at lave rundvisning en gang om måneden for forældre der ønsker at skrive deres barn op til et dagtilbud. Ved ventelisterundvisningen får man en fyldestgørende introduktion i Spurvehuset pædagogik og rammer og efterfølgende rundtur.
Rundvisningen varer ca. 1 time.

Gå ind under fanen om institutionen og se under ventelisterundvisninger, hvornår næste rundvisning er.