Solcremeordning

  

I Spurvehuset er det bestyrelsen der står for at indkøbe solcreme til hele huset.

Solcremen er svanemærket og deklaret i samarbejde med astma og allergiforbundet og har faktor 20.

Forældre til børn i Spurvehuset bedes venligst sørge for hvert år, at indbetale penge til solcremeordningen på nedenstående konto: Reg.nr.: 7670 konto nr.: 0006773787 senest d. 15. Maj.

Pris 65,- kr. pr. barn.

Det er Maria fra bestyrelsen (mor til Hector hos Lærkerne, der står for solcremeordningen,

Husk! at det er Jer forældre, der har ansvaret for at Jeres barn/børn er smurt ind med solcreme hjemmefra om morgenen.

Spurvehusets vil fra 1. maj tilstræbe at smøre børnene ind i solcreme, når vejret er solrigt.

Spurvehuset følger sundehedstyrelsens vejledning, dvs. på meget solrige dage undgås den stærke middagssol ved at vi er inde.