Historie

Vi kender det som Spurvehuset, men oprindeligt hed det Hummeltofte. Men hvad er husets historie egentlig ?

Hummeltofte blev opført som lystgård af Brygger Peder Gøe, der i 1745 fik grunden i fæste. Grunden var en del af Frederiksdal Slots jorde. Huset blev navngivet Hummeltofte i 1754. I 1781 blev huset købt af Carl Wendt, der satte det i stand. Han udvidede gårdens jorder og gjorde det til avlsgård.

Af senere navne kan nævnes kunstmaler Claus Christian Bang , der boede i huset i årene 1837 – ´54. Politikeren og biskop D. G. Monrad ( 1854 – ´65 ), som overdrog Hummeltofte til sin svigersøn, professor N. C. Frederiksen. I 1875 fralagde han størstedelen af gårdens jorder. Fra 1883 ejedes den af øjenlægen Edmund Hansen Grut, hvis søn generalmajor og kammerherre Torben Grut ejede den en årrække efter faderens død i 1907.

I 1945 købtes Hummeltofte af Lyngby-Taarbæk kommune, og huset blev indrettet til børnehjem. Den 1. januar 1993 blev Hummeltofte omdannet til børneinstitution, og blev (for at undgå at blive forvekslet med Børnehuset Humlehuset) efter et par forsøg omdøbt til det navn vi nu kender så godt - nemlig Spurvehuset. Og det må siges, at det fungerer godt som børneinstitution med en stor, dejlig have til.