I forældrebestyrelsen er der formuleret en social fødselsdagspolitik for hvordan man inviterer hjem til fødselsdag. Hvis barnet holder privat fødselsdag med børn fra Spurvehuset, opfordres I til at invitere ud fra de principper, som en forældre har beskrevet efter en drøftelse på et forældremøde tilbage til 2002 og besluttet af bestyrelsen i 2003. Den sociale fødselsdagpolitik kan læses her:

  • Alle børn på stuen
  • Kun piger eller drenge fra stuen
  • Kun piger eller drenge fra gruppe 1 eller 2
  • Gruppe 1 eller 2
  • Barnets egen årgang på stuen
  • Barnets årgang i hele afdelingen
  • Barnets egen årgang, men kun drenge eller piger

Det grundlæggende princip bør være, at man vælger en kategori og inviterer alle børn der hører til her. Hvis en bedsteven falder uden for rammen, så kan man gøre en enkelt undtagelse, men ikke to. Inddrag altid pædagogerne inden I inviterer idet børnene taler meget om fødselsdage. Dine valg er vigtige for børnenes sociale liv. Vedr. invitation af børnene fra Rødkælkene, så forventer vi, at man selvfølgelig tænker dem med i deres inklusionsgrupper. Tal forinden med personalet og med forældrene, da de ofte har brug for at have deres far eller mor med.

Forslag på størrelse på fødselsdagsgave er kr. 20 - 45.

Vedr. afhentning til fødselsdage en hverdags eftermiddag gælder det sædvanlige, at hver eneste forældre der ikke selv henter skriver i kryds-af-bogen, at barnet hentes af fødselsdagbarnets forældre. Beslutningen om, at barnet deltager tages af forældrene og skal ikke udsættes til afhentningen "om barnet vil" - det sidste kan gøre barnet usikker dagen igennem.