Det pædagogiske arbejde med det enkelte barn

Vi ser forskelligt!

Samarbejde mellem forældre og personale omkring det enkelte barn samt resten af børnene er et fælles anliggende, og vi er fælles ansvarlige for, at det lykkes. Det er personalets opgave at lægge positivt op til et samarbejde, og vi forventer, at forældrene medvirker heri.

Der vil være mange forskelligartede synspunkter hos ca. 225 forældre og ansatte, som vi tilsammen er. Opstår der uenigheder, skal vi søge at komme overens og opnå et kompromis inden for vore mål og principper, prioriteringer og ressourcer.

For forældre er udgangspunktet deres eget barn - som det måske er svært at aflevere, og som bare skal have det bedste af det bedste. For personalet er der tale om et barn ud af mange, der alle skal have hver sit behov opfyldt. Personalet ser barnet som en enkelt person i børnegruppen og ud fra sin viden om børns udvikling og reaktioner, sammenholdt med de ressourcer der nu engang er. Det er begge parters opgave, at reflektere over det hinanden siger og respektere hinandens synspunkter.

Det påvirker barnet, hvis det oplever, at forældrene er irriterede over et eller andet, også selvom det er usagt. Børn kan godt rumme og endda have meget stor glæde af 2 forskellige normsæt, men det er uheldigt, hvis barnet bliver "klemt" i sin loyalitet mellem forældre og personale. Børn trives med at mærke åbenhed og tillid forældre og personale imellem.

Det er meget vigtigt, at hjem og institution ikke forsøger at være ens, men derimod gør det de hver især er gode til.