Pædagogerne har delt børnene imellem sig

På hver stue har pædagogerne delt børnene mellem sig, og en pædagog er således ansvarlig for det enkelte barn, og er f.eks. den der følger op på aftaler vedr. barnet: Skal middagssøvnen til at droppes? Hvordan går det hos talepædagogen? Hvem af de andre børn snakker barnet om hjemme?

Når der kommer nye børn på stuen, omfordeles børnene, hvilket sker mindst en gang om året og under alle omstændigheder hver sommer.

Nogle forældre har måske en særlig god kontakt med en anden end den pågældende pædagog. Dette er ikke noget problem. Vi ønsker blot med ordningen, at det enkelte barn “følges tæt”, og at der er en tydelig arbejdsdeling mellem de ansatte omkring, hvem der er forpligtet til at følge op.