Forældrekontakten i det daglige

Kontakten mellem forældre og personale i det daglige er vigtig, og stuen er dækket af eget personale i tiden 8.00 – 16.00. Alligevel er vilkårene for selv korte samtaler meget vanskelige. Personalet har samtidig en børnegruppe at tage vare på samt oprydning og telefon, der skal passes. Det er alligevel vigtigt jævnligt at have kontakt til personalet ved aflevering/afhentning og videregive/modtage vigtige informationer vedr. barnet. Tidspunktet egner sig dog ikke til en længere snak om vanskelige emner, så derfor kan det være nødvendigt at lave en aftale om tidspunkt for en snak.

I mappen og på Børnelynet, hvor vi krydser børnene ind/ud, er der en rubrik til bemærkninger mellem forældre og personale. Det kan være information fra Jer til personalet om at barnet f.eks. bliver hentet af en anden, har sovet dårligt om natten osv., eller fra personalet til Jer om at barnet f.eks. har slået sig, eller at I skal spørge personalet om noget, inden I går hjem osv. Rubrikken er ment som et supplement til kommunikationen og ikke som en erstatning.

Ud over at forældrene har den daglige gang i huset, læser stuens/afdelingens opslagstavle, børnelynet med bl.a. dagbogsbekrivelser af formiddagens aktiviteter, orinterer sig vedr. evt. opslag i glasgangen ved hovedindgangen samt læser informationsbladet Spurvekvidder, kan der aftales at deltage en dag på barnets stue.