Forældresamtaler

Foruden den jævnlige korte kontakt, når barnet bringes/hentes, har I som forældre en ½ times forældresamtale årligt med stuens 2 pædagoger.

Når et barn ikke rigtig trives her eller hjemme, eller hvis en forældre eller pædagog har et særligt ønske, kan der herudover arrangeres flere samtaler, hvor lederen/souschefen evt. deltager sammen med stuens pædagog.

Alle vil barnet det bedste - og forebyggelse er vigtig. Problemer, der ikke løses i tide, har det med at vokse sig større.

Der er mulighed for, i et vist omfang, at trække på konsulentbistand - f.eks. talepædagog, psykolog, fysioterapeut, sagsbehandler, sundhedsplejerske og pædagogisk konsulent.