Baggrunden for hvordan vi holder forældresamtaler

Vi har på pædagogmøder for nogle år siden beskæftiget os med ”forældresamtaler” og arbejdet med at finde en metode, som sikrer os, at vi kommer rundt om hele barnets udvikling. På pædagogmødet i januar 2003 var der udarbejdet en vejledning til forberedelse til forældresamtalen. Vi fik gode erfaringer med at prøve denne form af på selve mødet, og har besluttet at bruge denne forberedelses form.

Denne måde at holde forældresamtale på involverer også Jer som forældre, da vi også forventer, at I forbereder jer til samtalen. I vil inden jeres næste samtale få udleveret et stykke papir med et par spørgsmål, som vi beder Jer udfylde og returnere til stuen igen en uge inden samtalen.

Et af spørgsmålene ”Er der områder, I gerne vil have drøftet?” går naturligvis på Jeres barn, men også på om der er oplevelser fra dagligdagen, I har spørgsmål til. Det kan også være I har lyst til at fortælle, hvad I oplever som noget af det bedste ved Spurvehuset.

Udover dette stykke papir vil forældre til skolebørnene få udleveret et ”samtaleblad”, som I forældre udfylder under samtalen i samarbejde med pædagogerne. Hensigten med dette ”samtaleblad” er at lette overgangen fra børnehaven til skolen, ved at viderebringe vigtige/specielle informationer/oplysninger omkring barnet. Vi opfordrer Jer til at sende/overlevere skemaet til den skole Jeres barn skal starte på allerede i foråret. Skolerne har været med til at udarbejde/udvikle ”samtalebladet” i samarbejde med nogle institutioner.