Oversigt over forældresamtaler i Spurvehuset

For hvert barn i Spurvehuset er der 7-8 planlagte forældresamtaler, forudsat at barnet starter omkring 1-1½ års alderen. Derudover til det være muligt at aftale yderligere forældresamtaler, hvis der er behov herfor. Forældresamtalerne foregår uden børn, med mindre andet nedenfor er angivet.

I Vuggestuen:

1. Startsamtale for nye forældre m/Mette og Anne.

Foregår efter at barnet er visiteret til en plads i Spurvehuset, men inden barnet starter. Mette og Anne fortæller om Spurvehuset og om indkøringen. Samtalen foregår som oftest sammen med andre nye forældre, der også har fået plads i Spurvehuset. Der aftales besøg på stuen. Skema m/vigtigste oplysninger omkring barnet udfyldes. Der udleveres  bl.a. kartotekskort til forældrene, som skal afleveres i udfyldt stand til besøgssamtalen m/stuepædagog. (Undtagelsesvist kan barnet være med).

2. Besøgssamtale for forældre og barn m/stuepædagog.

Pædagogen, som er ansvarlig for at modtage barnet, har en formiddag kl. 9.30-10.30 besøg på stuen af barn og forældre (minimum den ene forældre), inden barnet starter. Forældrene fortæller om barnet, og der indgås aftaler omkring indkøringen. Forældrene afleverer kartotekskort. Pædagogen viser til rette på stuen, garderoben samt opslagstavlen, og tager et foto af familien bl.a. til ”barnets bog”.

3. Indkøringssamtale i vuggestuen m/stuepædagoger.

Inden for barnets første 3 måneder i Spurvehuset holdes forældresamtale, med vægt på hvordan indkøringen er forløbet (bl.a. aflevering/afhentning) og barnets trivsel i øvrigt.

4. ”Midtvejssamtale” i vuggestuen m/stuepædagoger.

Ca. midtvejs i barnets vuggestuetid (eller minimum ½ år efter start) holdes forældresamtale med en uddybende snak omkring barnets udvikling, hvad det er vigtigt at være opmærksom på og arbejde videre med og barnets trivsel i øvrigt. I pædagogernes forberedelse til samtalen er der taget udgangspunkt i Howard Gardners teori om ”de mange intelligenser”, som er beskrevet i LTK´s ”Mål og rammer”. Forældrene har inden samtalen besvaret og returneret nogle spørgsmål, som de har fået udleveret af stuens personale.

5. Afsluttende samtale m/stuepædagoger. Overgang fra vuggestue til børnehave.

I forbindelse med barnet rykker fra vuggestue til børnehave holdes en afsluttende forældresamtale. Pædagogen har forberedt samtalen ud fra en vejledning til forældresamtaler udarbejdet internt i Spurvehuset. Forældrene har inden samtalen besvaret og returneret nogle spørgsmål, som de har fået udleveret af stuens personale.

I Børnehaven:

6. Indkøringssamtale i børnehaven m/stuepædagoger.

Inden for barnets første 3 måneder i børnehaven holdes forældresamtale, med vægt på hvordan indkøringen er forløbet (bl.a. aflevering/afhentning) og barnets trivsel i øvrigt.

7. ”5 års udviklingssamtale” i børnehaven m/stuepædagoger.

Ca. midtvejs i barnets børnehavetid holdes forældresamtale med en uddybende snak omkring barnets udvikling, hvad det er vigtigt at være opmærksom på og arbejde videre med og barnets trivsel i øvrigt. I pædagogernes forberedelse til samtalen er der taget udgangspunkt i Howard Gardners teori om ”de mange intelligenser”, som er beskrevet i LTK´s ”Mål og rammer”. Forældrene har inden samtalen besvaret og returneret nogle spørgsmål, som de har fået udleveret af stuens personale.

8. Afsluttende samtale m/stuepædagoger. Overgang fra børnehave til skole.

Ca. 3-6 måneder før barnet rykker fra børnehave til skole holdes en afsluttende forældresamtale. Pædagogen har forberedt samtalen med udgangspunkt i ”samtaleblad”. Forældrene får udleveret samtalebladet inden samtalen, og samtalebladet udfyldes under forældresamtalen af forældrene. Forældrene har herudover inden samtalen besvaret og returneret nogle spørgsmål, som de har fået udleveret af stuens personale. Ved overgang til skole viderebringer forældrene samtalebladet til skolen inden påske (samtalebladet drøftes sædvanligvis ved forældrenes 1. samtale med skolen).