Spurvehusets politik omkring medbragt legetøj

Legetøj, eget.

Børnene må gerne medbringe eget legetøj – husk navn på! Vurdér selv, hvilket legetøj der er egnet for dit barn at have med, og om barnet selv kan holde styr på det. Vi opfordrer til legetøj uden lyd og helst få stykker legetøj pr. barn. Vi har oplevet for meget legetøj har givet for mange konflikter, og desuden skal legetøjet, som udgangspunkt kunne ligge i barnets egen kurv/garderobeplads. Legetøjet skal være uden snore og uden plastikposer pga. sikkerheden.  Medbragt legetøj er på eget ansvar – vi leder ikke efter/erstatter ikke forsvundet eller ødelagt legetøj.

Våben er o.k. i haven, ikke på stuerne. Våbenlege er for voldsomme og fylder for meget både lydmæssigt og pladsmæssigt, til at det kan foregå inde. Der skal være plads til alle børn og også til de stille lege. Evt. medbragte våben skal ligge på barnets garderobeplads – husk navn på!

Egne cykler og løbehjul bruges ikke i haven, men ved voksenstyrede aktiviteter på parkeringspladsen. Vi opfordrer til, at børnehavebørnene transporterer sig selv til/fra Spurvehuset, i det omfang det er muligt for familien. Det er vigtigt af hensyn til barnets motoriske udvikling og ”selvhjulpenhed”, og det kan være med til at give barnet et naturligt forhold til at cykle/røre sig i stedet for at vænne sig til, at blive transporteret i bil.

Egne kælke/slæder er til transport til og fra Spurvehuset – de er ikke til leg i haven. Som oftest har egne kælke snor, som ikke er ”sikret” – det er Spurvehusets kælkesnore. Da snore er farlige pga. kvælningsfare, har vi valgt, at egne kælke skal stå uden for haven. Desuden ønsker vi ikke flere kælke i haven, end de kælke Spurvehuset har, da for mange kælke giver for meget trafik på bakkerne, og det kan hurtigt komme til at virke for uoverskueligt for både børn og voksne. 

Ipads og computerspil i Spurvehuset Det er ikke tilladt at medbringe sin egen Ipad eller spilkonsol fx. nintendo. Alle stuer i Spurvehuset har en eller flere ipads, som børnene må bruge på forskelligvis. Som oftest spiller de forskellige børnespil, som vi har installeret på ipadsene. Spillet samler gerne flere børn, som spiller sammen, kigger på og fortæller om hvad spillet går ud på og instruerer hinanden. Vi er opmærksomme på, at brugen af Ipad er en meget stillesiddende aktivitet, hvorfor vi har valgt, at tidsforbruget for Ipad skal være voksenstyret. Det betyder, at det enkelte barn må spille 30. minutter pr. gang. Der må spilles i løbet af hele dagen, men det foregår mest om morgenen og om eftermiddagen og der kan være perioder, hvor vi prioriterer, at det ikke er muligt for børnene at bruge i-padsene, da vi gerne vil have de er optaget af noget andet fx. rollelege med hinanden.