Sygdomspolitik

Sygdom er noget vi alle kender, og vi kan desværre ikke undgå det. Derfor er børnenes vebefindende et meget hyppigt emne, når forældre og personale snakker sammen.

Spurvehusets sygdomspolitik er baseret på gensidig åbenhed og tillid. Det betyder, at vi forventer at blive informeret, hvis der har været noget med barnet derhjemme om natten, om morgenen m.m. ("et tvivlsomt barn"). Vi forventer også at blive respekteret, når personalet orienterer forældrene om barnets almene tilstand.

Spurvehusets sygdomspolitik skal blandt andet hjælpe med til at gøre det mindre svært at fortælle personalet, at man er i tvivl om barnets tilstand, og mindre svært for personalet, at kommentere et "tvivlsomt barn".

Sygdomspolitikken skal hjælpe forældre og personale til at vurdere børnenes velbefindende ud fra mere end feber og viden om børnesygdomme. Vi har fået et bedre vurderingsgrundlag - "barnets almene tilstand" - der skal vise, hvordan barnets almen tilstand vurderes.

Politikken er udsprunget af et projektarbejde, som den kommunale hygiejnegruppe har lavet med et antale dagtilbud. Spurvehuset var ikke selv en del af disse dagtilbud, men brug de erfaringer de andre dagtilbud har fået igennem projektet.

Spurvehusets sygsdomspolitik:

 • Børns sundhed, trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og dagtilbuddet.
 • Udgangspunktet for Spurvehuset er, at det syge barns behov altid kommer i første række.
 • Børn skal ikke være i Spurvehuset når de er syge.
 • grundlaget for kontakt melllem personale og forældre er en gensidig åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet.
 • Forældrene skal kunne have tillid til, at personalet handler kompetent, når barnets almene tilstand ændres.

Definition af almen tilstand

Når vi skal vurdere om et barn er sygt, ser vi på barnets fysiske og psykiske velbefindende som helhed. Det er denne helhed, eller "almen tilstand", som er grundlaget for personalets opmærksomhed og omsorg for barnet. Ændres almen tilstanden på et eller flere af følgende punkter, er barnet måske sygt.

 • Barnet er pivet, ulykkelig eller på anden måde uligevægtig
 • Barnet er mat og kan ikke følge den daglige rytme
 • Barnet har kulderystelser og mærkes varm
 • Barnet er urolig og grædende
 • Barnet mister lysten til mad
 • Barnet er mere passivt end normalt
 • Barnet vil ikke være sammen med andre børn
 • Barnet kræver en voksen for sig selv

Der temperaturforhøjelse ved de fleste smitsomme sygdomme. Børns temperaturregulering er fuldt udviklet før ved 3 - 4 års alderen, og kan derfor svinge meget. Vi mærker om barnet er unaturligt varmt og almentilstanden er ændret. Et pylret og ulykkeligt barn har ikke nødvendigvis feber, men kan have brug for en mor eller en far.

Hvornår er børn syge?

 • Når barnets almen tilstand er svækket, så barnet ikke kan deltage aktivt i almindelige aktiviteter og kræver særlig pasning
 • Når barnet har feber
 • Når barnet er "stærkt" forkølet, og når det løber konstant fra næsen
 • Når barnet har diarre eller opkast
 • Når barnet har øjenbetændelse med pusflåd

Når I som forældre ringes op på arbejdet omkring sygt barn:

Det vil være udfra de beskrevne kriterier, at personalet vil vurdere om jeres barn er sygt og vil have brug for at bliver hentet hjem, så det kan få den omsorg det har brug for af Jer.

Så når vi ringer Jer op på Jeres arbejde, så forventer vi:

 • At det altid er muligt, at kontakte en af Jer
 • At I vil være i stand til, at sørge for at Jeres barn kan hentes hjem indenfor rimelig kort tid

HUSK derfor altid!

 • At justere oplysningerne omkring hvilke telenfonnumre I kan kontaktes på, på Jeres barns stamkort i Børnelynet!

Medicingivning:

På baggrund af sundhedsstyrelsens retningslinier for dagtilbud kan personalet i et vist omfang påtage sig, at give lægeordineret medicin, hvis et barn har en kronisk sygdom (ikke smitsomme sygdomme). Det gøres dog kun efter en skriftlig beskrevet anvisning fra lægen + evt. instruktion og det gøres kun efter aftale med Spurvehusets leder.

Hvornår er børn raske?

 • Barnet er rask, når det kan klare at være i Spurvehuset blandt mange andre børn
 • Barnet skal kunne deltage i almindelige aktiviteter, dvs. kunne følge sin gruppe i planlagte aktiviteter både ude og inde
 • Barnet skal sove, hvor det normalt sover
 • Barnet skal kunne spise almindelig kost

Øvrigt:

 • Allergi: Oplys personalet om dit barns allergi, så der kan træffes aftaler og tages forholdsregler
 • Narkose: Af sikkerhedsmæssige årsager påtager personalet sig ikke, at passe et barn der er fastende fordi det skal i narkose senere på dagen