Hvad kan personale og forældre gøre for at forebygge sygdom?

Sygdom kan forebygges ved god hygiejne, udluftning og sund mad. Både personale og forældre kan gøre meget for at forebygge sygdom.

Hvad kan personalet gøre?

 •  sørge for at alle børn for vasket hænder, før de skal spise og efter toiletbesøg
 • Ved bleskift at anbringe papir under barnet
 • Ved at bruge engangshandsker, når man hjælper et barn med at pudse næse eller blive tørret efter toiletbesøg
 • Pusleborde vaskes efter hvert bleskift og sprittes i perioder, hvor der er flere tilfælde af samme sygdom
 • På stuerne og i haven hænger der papir til tørring af barnets næser
 • Børnenes sengetøj vaskes jævnligt
 • Legetøj og hylder afvaskes jævnligt
 • Der luftes ud flere gange dagligt
 • Børnene er så vidt muligt ude i frisk luft en gang dagligt
 • Personalet vasker hænder/bruger håndsprit efter tørring af næser, ved toiletbseøg og ved bleskift

Hvad kan forældre gøre?

 •  Vurdere barnets almen tilstand og tal åbent om tvivl
 • Sørge for, at barnet ikke udgør smitte fro andre i institutionen
 • Sørge for påklædning der passer til vejret
 • Vaske hænder med barnet når man møder ind i institutionen og når man kommer hjem
 • Give barnet en "pjevsedag", når barnet ikke virker frisk
 • Give barnet en feberfri dag dag efter sygdom, så dets imunforsvar opbygges igen