Indkøring

Indledning

Sikken en spændende tid I nu står over for. Jeres barn skal begynde i Spurvehuset og en hel ny hverdag venter. En tid med masser af oplevelser, med nye udfordringer, og med nye sociale relationer for jeres barn.

Det kan dog også være svært at skulle til at aflevere sit barn i en institution og dermed i andres varetægt. For nogen er det måske endda første gang, barnet skal opleve adskillelsen fra forældrene, og man oplever, at man som forælder pludselig ikke længere kender til hele barnets hverdag. Det kræver ofte både øvelse og tilvænning at kunne aflevere sit barn om morgenen med tillid til, at barnet nok skal kunne magte adskillelsen og have en god dag sammen med børn og personale i institutionen.

Vi har her i Spurvehuset valgt at udarbejde denne lille folder, som en vejledning til indkøring og aflevering af børn i institutionen, i håb om, at I som forældre kan bruge den som inspiration. Den afløser ikke dialogen mellem forældre og personale så hold jer endelig ikke tilbage fra at stille spørgsmål.

Den følgende vejledning er meget generel, hvorfor det er vigtigt at have opmærksomhed på, at børn er forskellige og har individuelle behov, ligesom de kan være mere eller mindre udadvendte i forskellige perioder af deres udvik­ling

Indkøring

Indkøringen af et nyt barn i Spurvehuset forløber over et par uger, hvor den første uge kræver, at en af forældrene har fri, og den anden at barnet ikke har alt for lange dage. Indkøringen begynder i det helt små, hvor mor/far er med for langsomt at optrappes til, at barnet selv kan klare en kort dag sidst i den første uge. Dette forløb er selvfølgelig også individuelt under hensyntagen til barnets behov.

Generelt gælder det dog, at efter kun et par ugers indkøring, vil børnene stadig herefter have godt af nogle forholdsvis korte dage i den efterfølgende periode.

Indkøringsforløbet aftales individuelt med stuepersonalet, men et typisk forløb ser nogenlunde ud som følgende:

De første par dage møder barnet med mor eller far kl. 9.30 på stuen. I disse første dage skal barnet forholde sig til alt det nye og samtidig se de voksne på stuen lidt an. De første to dage er barnet på stuen til efter frokost, medmindre det inden da er mæt af nye indtryk, og mor/far er med hele tiden. Efter et par dage prøver mor/far at gå fra stuen et stykke tid, og hvis det går godt, har barnet sidst på ugen en ”normal” dag og hentes efter nærmere aftale i løbet af eftermiddagen, efter vi har spist eftermiddagsmad.

Aflevering

Det vil i sagens natur ofte være svært for små børn at skulle sige farvel til mor eller far. Denne ”sorg” må vi, som de voksne kunne rumme, så barnet ikke yderligere skal føle sig ansvarlig for mors eller fars humør. Man kan ikke forvente, at barnet giver én et smil med på vejen.

Barnet skal kunne mærke på jer forældre, at det er jeres beslutning, at aflevere barnet her. I skal signalere, at I har det ok med situationen, at I synes, her er rart at være, og at I har tillid til, at barnet nok skal klare det. Det er ok, at barnet bliver ked af det, og viser sine følelser, og I skal som forældre ikke bagatellisere ”sorgen” eller prøve at aflede barnet. Får barnet lov til at mærke sine følelser og møde forståelse og rummelighed, vil det bedre kunne bearbejde ”sorgen” og derefter få en bedre dag.

Vi anbefaler korte afleveringer, da vi har erfaringer med, at det er det bedste for barnet. Børn lærer meget hurtigt, at her skal de være selv, mens mor og far er på arbejde, og de ved dermed at afskeden kommer. Mange børn kan have svært ved rigtig at komme i gang med noget, før afskeden er overstået, og hvis man prøver at trække afskeden, til man synes, barnet er godt i gang med noget (oftest i selskab med forælderen), bliver det endnu sværere at sige farvel, når man nu lige havde det så hyggeligt.

Find gerne en fast rutine, som fungerer godt for dig og dit barn. Børn finder tryghed i de kendte vaner. Sig altid tydeligt farvel til dit barn, så du ikke pludselig er væk. Gå når du har sagt farvel. Vær rolig og afslappet og vis barnet, at du mener din beslutning om at skulle af sted og med, at barnet skal blive i institutionen. Sådan giver du dit barn de bedste forudsætninger, for at kunne få en god dag.

Inden for barnets første 3 måneder i Spurvehuset holdes forældresamtale, med vægt på hvordan indkøringen er forløbet (bl.a. aflevering/afhentning), barnets trivsel i øvrigt, samt samarbejdet mellem de voksne.

Vel mødt i Spurvehuset. Vi ser frem til et godt samarbejde med jer!