Mobil fri zone

Vi henstiller til, at I som minimum stiller mobiltelefonen på lydløs, når I er i Spurvehuset, dvs. både når I afleverer og henter jeres barn/børn. Vores oplevelse er, at det forstyrrer, når forældre snakker i mobiltelefon samtidig med, at de afleverer/henter, og det er nødvendigt for barnet, at I som forældre er nærværende i forhold til Jeres barn.

Derudover gør vi opmærksom på, at I kun må tage billeder af Jeres barn, når vi inviterer Jer til særlige begivenheder, så som:

Lucia

Havearbejdsdage

Skolebørnenes afskedsfest i april