Når du henter i haven

Der er adgang til haven fra glasgangen. På opslagstavlens haveplakat i glasgangen kan I se om Jeres barns stue er i haven. Børnene kan være alle steder i haven, så det er vigtigt at have god tid også til at hjælpe barnet med at rydde en ting på plads i skuret. Det lærer dit barn noget om ansvarlighed på langtsigt!

Det er en god idé via personalefotos i glasgangen at orientere dig om, hvem der har ansvaret for barnet, således at du siger farvel til  ”den rette” og derved sikrer, at barnet krydses ud.