Noget om sikkerhed

Snore i tøj m.m..

På grund af risiko for kvælningsulykker er snore i tøj ikke tilladt. Det samme er tilfældet for halstørklæder, halskæder (hvor snoren ikke nemt knækker) o. lign beklædningsgenstande. Sæt i stedet elastik i hætten og giv elefanthue og evt. halsedisse på.

Ligeledes må børnene ikke bruge cykelhjelme, når de leger/cykler i haven.

Parkering.

Vi henstiller til forsigtig kørsel på vores lille vej og parkeringspladsen!

Sørg for at parkere i de afmærkede båse på kvik-pladserne foran huset eller de øvrige afmærkede P-pladser, da det ellers giver dårlige oversigtsforhold og dermed farlige trafikale situationer. For at trafikken kan glide er det nødvendigt at kørselsretningen overholdes, dvs. højre om (mod uret) rundt om det store træ foran Spurvehuset.

Som forældre har du naturligvis ansvaret for, at dit barn færdes hensigtsmæssigt på parkeringspladsen, dvs. at barnet hele tiden er i nærheden af dig og ikke selv løber af sted. Et barn, der løber rundt på parkeringspladsen, er til gene for øvrige bilister og øger risikoen for uheld.

Bemærk: Kommer du kørende til Spurvehuset fra Hummeltoftevej, har man vigepligt for trafik fra lokale beboere kommende fra højre. Dette betyder, at selvom du allerede har krydset cykelsti og brosten på Hummeltoftevej, skal du holde tilbage i fald en beboer er på vej ud fra Spurveskjulsparken. Også når du forlader Spurvehuset skal du være opmærksom på, at du har ubetinget vigepligt for al trafik kommende fra venstre side. Udsynet er ikke altid optimalt pga. beplantningen, så udvis særlig agtpågivenhed når du kører til og fra Spurvehuset.