Forældresamarbejde og arrangementer

Fællesarrangementer m.m..

På årskalenderen, der ligger på Børnelynet samt på opslagstavlen kan du se vores arrangementer. Vi opfordrer alle forældre til at deltage i arrangementerne, da det giver et indblik i børnenes hverdag. Det betyder meget for børnene at føle at forældrene interesserer sig for dem og deres hverdag.

Når I deltager i arrangementer, hvor både børn og forældre er til stede, er I naturligvis ansvarlige for egne børn, ligesom når I kommer for at hente.

 

Forældrebesøg.

Forældre er meget velkomne til at deltage en dag på stuen. Det kan f.eks. være en formiddag, hvor du indgår i formiddagsaktiviteten og får en oplevelse af dit barns hverdag. Aftal forinden med pædagogen på stuen/gruppen en dag der både passer dig og stuen.

Forældremøder.

I Spurvehuset afholdes 1 til 2 årlige fælles forældremøde, det ene ligger typisk finder i  juni måned og er et stort fællesmøde. Det andet ligger i løbet af efteråret. Datoen bliver meldt ud på vores årskalender, som lægges på Børnelynet.