Indsatsområde sundhed og bevægelse 2015

I bestyrelsesåret 2014/15 har bestyrelsen besluttet, at have et særligt fokus på sundhed og bevægelse. Bestyrelsen ønskede med dette fokus, at være værdiskabende omkring, at Spurvehuset i den daglige pædagogiske praksis har fokus på sundhed og bevægelse.

Ud af drøftelserne omkring sundhed, kom bestyrelsen frem til:

- at den gerne ville invitere alle forældre og personaler til et foredrag om ”sund mad i børnehøjde” ved diætist Heidi Dreist

- at Spurvehuset i forlængelse af foredraget, skulle have 14 dage med aktiviteter for børnene, med fokus på bevægelse og hvad kost gør ved det fysiske velvære

- at revidere Spurvehusets mad og måltidspolitik

 

I uge 35 afholdte bestyrelsen forældremødet omkring "sund mad i børnehøjde" og i uge 36 og 37 har børn og personale været optaget af bevægelseslege og sund kost, som tilbehør til frugten. I vedlagte bilag kan du se Heidis præsentation samt Spurvehusets planlægning for de 2 uger.