Rammer for ressourcegruppen


Ressourcegruppen har sit eget grupperum med tilhørende badeværelse. Derudover råder ressourcegruppen over et sprogrum og et lille rytmikrum i tidsrummet fra 8.30 – 9.30, så de mere individuelle tilpassede aktiviteter kan ske på stuen eller i rum, hvor der ikke er forstyrrelser, hvis der er behov for det.

Stuens åbningstid er kl. 7 – 17, dog afkortet i perioder, hvor der ikke er børn helt tidlig eller sent på dagen.

I gruppen er der 5 specialpædagogstillinger, hvis timetal, skal fordeles på en åbningstid på 49 timer. En personaledækning af en dag og uge ser typisk således ud:

 

Mandag til fredag

Kl. 7 – 8.00

1 voksen

Kl. 8.00 – 9:30

2/3 voksne

Kl. 9:30 – 12.30

5 voksne

Kl. 12.30 – 14:30

3/4voksne

Kl. 14:30 – 15.30

3/2 voksne

Kl. 15.30 - 17

1 voksen (fredag lukkes kl. 16)