Samarbejde med fagpersoner

Til ressourcegruppens børn er tilknyttet en række personer med faglig ekspertise. Det drejer sig om talepædagoger, fysioterapeuter, psykolog, ergoterapeut, sagsbehandlere m.v. Personerne indgår primært ved at give vejledning til ansatte og forældre og til tider arbejder de konkret med et barn fx i forbindelse med testning. En af kommunens daginstitutionspsykologer yder vejledning til personalet i gruppen ved månedlige møder.