Forældresamarbejdet

Vi vægter at have et godt samarbejde med Jer forældre. Et godt samarbejde er af stor betydning for barnets positive udvikling og oplevelse af at være i institution. Gennem samarbejdet kan vi give barnet mulighed for at opleve en større sammenhæng mellem hjem og institution. Vi kan endvidere dele erfaringer, få større indsigt og målrette vores pædagogik i forhold til barnet. Derfor vægter vi også at børnene som udgangspunkt bliver afleveret og hentet i gruppen, så der er tid til de korte udvekslinger omkring barnet i rolige omgivelser.

Hvis der er brug for længere dialoger (max 1 time af gangen) om konkrete problemstillinger/udfordringer, så kan der aftales et møde.

Hvert halve år har vi et koordinerende møde af en times varighed sammen med forældre, psykolog, relevante fagpersoner, hvor vi i samarbejde med hinanden udarbejder en lærings – og udviklingsplan for det enkelte barn. I daglig tale kaldet et LUP-møde.